Träning av häst/ekipage

Rehabiliterande Hästträning: 

Individuellt anpassad stärkande och rehabiliterande träning för häst. Uppsutten eller avsutten. Träningssätt anpassas efter aktuell häst och beslutas tillsammans med hästägare/ryttare el dyl. Ca 30-60 min.

PRIS: från 400kr inkl moms

Vid bokning av fler hästar i samma stall tas ingen reseersättning.

Ekipage Träning

Här tittar jag på hela ekipaget med grunderna,  ryttaren och dess position som utgångspunkt och ger ryttaren verktyg tips på övningar ur ett stärkande och rehabiliterande perspektiv för att få ett hållbart ekipage med förbättrade resultat på träning och tävling.

Mellan ca 30-60 min

PRIS: från 400kr inkl moms

Vid bokning av fler hästar i samma stall tas ingen reseersättning.